Text Message 255: Nasan ka ng mangyari ang rape?

ATTY: nasaan ka ng
mangyari ang rape?
WITNESS: Sa maisan
Atty: Anong ginagawa mo
dun?
Witness: Tumae
Atty: Ilang hakbang ka mula
sa krimen?
Witness: Meron bang
tumatae na pahakbang-
hakbang?

Show Comments