Text Message 13031: Mahalin moko, age doesnt matter

TOTOY: Bakit hindi mo ako mahalin Inday? Age doesn’t matter naman eh, ano ba kung 13 ako at 23 ka na, tuli na ako Inday.

INDAY: Ang pag-ibig ko Totoy ay naglalaman ng maseselang tema, lengguwahe, karahasan, seksual at droga na hindi angkop sa mga bata..

Show Comments