Text Message 10855: Hindi masamang maging manhid

Minsan, hindi rin masamang maging ‘manhid’ dahil sa pagiging manhid mo lang natatakasan ang sakit at kirot na hindi mo alam kung paano mawawala.

txtb?45

Show Comments