Text Message 12958: Ang sorry at I love you mo

MadaLi Man Ako MAGTAMPO MAGALiT o
MAPIKON SAY..

Kahinaan ko pari@n@

@a@n@g@ @.@.@
@
@S@O@R@R@Y@ @a@t@ @i@L@O@V@E@Y@O@U@ @M@ @.@
@-@-@
@t@a@m@a@a@A@h@ @@@@
@
@G@ @d@ @e@v@e@.@ @:@-@*@

txtb?65

Show Comments