Text Message 2920

sa
mund0
nLa
nu0n
pg
ngmhaL
ka

mgi2ng
msya
ka

dhL
sau
Lng
xa
pRo
s mund0
ntin
ngaun
pg
my
mnhaL
ka

tang-ina..

maLingat
k
Lng

kinacarEer n ng
iba.!

Show Comments