Text Message 2016

BALIW
/ba-‘liw/
(nOun):1:taOng ayw mgkabf/
gf prO ngre2kLmOng single.
2:l2keng mhlig mamba2e taz
ngu2lat p evrytym ayaw
pgkAtwalan ng mga bbae.
3:X mOng inwan k 4 sum
risOn den bglang
mgp2rmdam ulit aftr
jurassic yrz.
4:taOng plit n nghi2ntay s
taOng wla nmang blak
dumting.
5:ba2eng ilang
beses n nalOkO s pare2hOng
dhlan prO d mtutO2.
6:mgjOwang araw2 ngaaway
prO d daw cla mghi2walay…
YaN anG meAniNg nG “baliW”,
nkkrelate k?

Show Comments