Text Message 11866: Wag maghanap ng ka-date in TxtBuff 1000

Text Message 11866: Wag maghanap ng ka-date

  • Text Message Content

    Wag ka nang maghanap ng ka-date sa Valentine’s day. Dahil isang araw lang yun. Ang hanapin mo yung makaka-date mo habang buhay.

    Good eve. :p

Show Comments