Text Message 28: Tayutay in TxtBuff 1000

Text Message 28: Tayutay

  • Text Message Content

    “fiLipin0 cLaSs”

    GURO : Juan, mGbgAy Ng pAnGuNgusAp Na mAy tAyutAy..

    JUAN : (ahem) Ang tatAy Ay nAdapA..

    tAyu tay! tayU tay!Ü

Show Comments