Text Message 7: Sa likod ng bawat tao in TxtBuff 1000

Text Message 7: Sa likod ng bawat tao

 • Text Message Content

  S LikOd ng
  mGa nGiti
  may mGa
  Luha..
  s LikOd ng
  mGa biRo,
  nGttaGo
  anG
  pRobLema.

  hindi K man
  LaginG
  tunay n
  mSaya,

  tandaan mO

  s LikOd ng bawat taO

  may PWET!

Show Comments