Text Message 77: Nagmamahal ako sa sarili kong paraan

ngmhL aq s
srLi qng paraan

nngarap aq s
srLi qng mundO

nghntay
aq s srLi
qng itnkdang
pnahOn

prO ang d q
msagOt..

“bt cia
prn kht
nkkpgod..?”

Show Comments