Text Message 7501: Isang mapulang araw

Isang mapulang araw at maalab na pag-bati sa iyo, aking kaibigan! Sa mga sandaling ito, nawa’y umusbong sa iyong puso ang pagsintang labis, dumanak ang dugo ng masaganang pagmamahal, at umalingawngaw sa kalawakan ang sigaw ng mga aping umi-irog, taglay ang pag-asa ng malayang bukas na dulot ng mapayapangpagbubukang liwayway!

HAPI BALENTAYM!!! 🙂

Show Comments