Text Message #6760: Ang pagmamahal ng isang taong gago

QUOTE OF THE DAY:

“Hindi kayang tumbasan ng isang libong mabait na tao ang pagmamahal ng isang taong gago.”
– Bob Ong
hahaha…

Show Comments