Text Message 12930: Masasayang alaala na hindi na mauulit pa

Madalas hindi yung malulungkot na alaala ang nakakapagpalungkot sa atin kung hindi ang masasayang alaala na alam nating hindi na MAUULIT pa..

txtb?64

Share and Enjoy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *