Text Message 12442: Vice G sumakay sa walang pasaherong jeep

Vice G sumakay sa isang walang pasaherong jeep.

Vice: Ma, bayad po.
Driver: Isa lang?
Vice: Ay hindi! Dalawa yan! Nakakahiya naman sayo! Ako lang pasahero mo! Ililibre na kita!

Share and Enjoy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *