Text Message 12004: Paano ko titingnan ang daanan ko?

Lalaki at babae aksidenteng nagbanggaan…

Girl: Hoy! Tingnan mo nga dinadaanan moh!

Boy: paano ko titingnan ang daanan ko kung ang aking mga mata’y nakatitig sayo?

Share and Enjoy

1 Comment

  1. ryan lalongbilang

    haha

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *